[ssba-buttons]

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR ARENA FREDRIKSTAD!

8.desember 2016 vedtok Bystyret i Fredrikstad at Arena Fredrikstad med to isflater endelig skulle bygges.

I vedtaket fra kommunens øverste organ stod det: «Forutsatt at landvinning, fjerning av forurensede masser og øvrig tomteklargjøring gjennomføres parallelt med den overordnede planprosessen, vil det være mulig med byggestart av Arena Fredrikstad på Værstes tomt årsskiftet 2019/2020.»

Alt lå altså til rette for at den nye byarenaen skulle stå klar og erstatte den nåværende Stjernehallen ved årsskiftet 2020/2021. Hva som har skjedd på veien er det bare kommunen som kan svare på.

Bygging av Arena Fredrikstad

Signer vår underskriftskampanje for å vise din støtte til bygging av Fredrikstads nye byarena, Arena Fredrikstad.

Signer her!